قرقیزستان 482 دستگاه تهویه ، 5192 کنسانتره اکسیژن دارد

قرقیزستان 482 دستگاه تهویه ، 5192 کنسانتره اکسیژن دارد

Tainynews الویرا سورابالدیوا ، معاون نخست وزیر ، در جلسه عمومی پارلمان امروز گفت: قرقیزستان تا 4 نوامبر 482 دستگاه تهویه و 5192 کنسانتره اکسیژن دارد.

Author: admin