15 مورد دیگر COVID-19 در ازبکستان در سال 2017 به ارمغان آورده است

15 مورد دیگر COVID-19 در ازبکستان در سال 2017 به ارمغان آورده است

Tainynews – وزارت بهداشت گفت: پانزده مورد جدید COVID-19 تا ساعت 10 صبح روز 30 آوریل در ازبکستان تأیید شد.

تعداد کل موارد تایید شده به سال 2017 رسیده است.

1096 بیمار بهبود یافتند ، 9 بیمار درگذشت.

Author: admin

پاسخی بگذارید