قرقیزستان 439 مورد ویروس کرونا ویروس جدید را تأیید می کند که در مجموع 61 748 مورد است

قرقیزستان 439 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ، در کل 61 748 مورد را تأیید می کند

Tainynews – قرقیزستان ثبت نام کرد 439 موارد جدید ویروس کرونا تا صبح روز 6 نوامبر ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد شامل 166 مورد در بیشکک ، 55 مورد در منطقه چوی ، 52 مورد در منطقه جلال آباد ، 52 مورد در منطقه باتکن ، 45 مورد در منطقه ایسیک کول ، 24 مورد در منطقه اوش ، 17 مورد در اوش ، 17 مورد در منطقه تالاس ، 11 مورد در منطقه نارین بود.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به این سو رسیده است 61،748.

Author: admin