عموربک بابانوف می گوید که وی برای ریاست جمهوری کاندید نخواهد شد ، از سادیر جپاروف حمایت می کند

عموربک بابانوف می گوید که وی برای ریاست جمهوری کاندید نخواهد شد ، از سادیر جپاروف حمایت می کند

Tainynews – عموربک بابانوف ، سیاستمدار گفت که وی برای ریاست جمهوری قرقیزستان کاندید نخواهد شد و از سدیر جپاروف در گزینه ریاست جمهوری حمایت خواهد کرد.

بابانوف گفت: “من دیروز با سدیر جپاروف ملاقات کردم. ما به صراحت در مورد موضوعات بسیار عمیق لازم برای توسعه کشورمان صحبت کردیم … من دیدم که سدیر جپاروف اشتباهات حاکمان قبلی را تکرار نمی کند و برای تغییرات بنیادی آماده است.”

بابانوف گفت: “من تصمیم می گیرم كه در انتخابات ریاست جمهوری شركت نكنم. در عوض تصمیم گرفتم از سادیر جپاروف حمایت كنم.”

Author: admin