طی یک روز گذشته شش نفر بر اثر COVID-19 در قزاقستان کشته شدند

طی یک روز گذشته شش نفر بر اثر COVID-19 در قزاقستان کشته شدند

Tainynews وزارت بهداشت گفت – شش نفر بر اثر COVID-19 در قزاقستان در طی روز گذشته جان خود را از دست دادند.

تعداد کل کشته شدگان ویروس کرونا در قزاقستان به 1،879 نفر رسیده است.

وزارت بهداشت قزاقستان گفت: “تاکنون 5608 نفر از جمله 340 کودک به درمان عفونت ویروس کرونا ادامه می دهند. 2،646 بیمار در بیمارستان بستری هستند و 2،962 نفر تحت مراقبت های سرپایی هستند.”

طی 24 ساعت گذشته قزاقستان در موارد روزانه ویروس کرونا افزایش 591 مورد داشته است.

Author: admin