CEC اسناد خود را از دهمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کند

CEC اسناد را از دهمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده است دریافت می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد و مدارکی را از نورلان موتف دریافت کرده است تا در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری که خود به خود معرفی می شود شرکت کند.

پیش از این نه کاندیدای ریاست جمهوری که خود به عنوان نامزد معرفی شده بودند ، مدارک خود را به کمیسیون مرکزی انتخابات تحویل دادند.

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرار است 10 ژانویه برگزار شود.

Author: admin