پیاده روی رئیس جمهور سابق آتامبایف در زندان که در عکس گرفته شده است

پیاده روی رئیس جمهور سابق آتامبایف در زندان که در عکس گرفته شده است

Tainynews – عکس رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف هنگام پیاده روی در زندان شماره 47 در شبکه های اجتماعی پخش شده است.

آتامبایف در حین پیاده روی با زندانیان دیگر دستگیر شد.

Author: admin