بازگشایی مدارس از 11 نوامبر بعید است در بیشکک

بازگشایی مدارس از 11 نوامبر بعید است در بیشکک

Tainynews – بازگشایی مدارس در بیشکک از آغاز دوره دوم (11 نوامبر) بعید است ، معاون شهردار Aijan Chynybaeva siad.

وی گفت: “این موضوع با وزارت بهداشت مورد بحث قرار گرفت. بازگشایی مدارس از 11 نوامبر بعید به نظر می رسد زیرا اوج ویروس کرونا در حدود 20 نوامبر پیش بینی می شود.”

معاون شهردار پیشنهاد داد مدارس از ژانویه 2021 بازگشایی شوند.

او گفت ، اکنون خطرات زیاد است.

Author: admin