تجارت قرقیزستان و چین از آغاز سال بیش از دو برابر کاهش یافته است

تجارت قرقیزستان و چین از آغاز سال بیش از دو برابر کاهش یافته است

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: گردش مالی تجارت خارجی قرقیزستان و چین در ژانویه-آگوست سال 2020 به 504.5 میلیون دلار رسیده است یا فقط 42.7 درصد از حجم 8 ماهه سال 2019 است.

در این مدت ، صادرات از قرقیزستان به چین 33.3 میلیون دلار یا 82.6 درصد بوده و واردات آن از چین به قرقیزستان – 471.2 میلیون دلار یا 41.3 درصد بوده است.

چین 14 درصد در تجارت خارجی قرقیزستان را به خود اختصاص داده است.

Author: admin