تاجر با قرارداد لابی 1 میلیون دلاری: “من از طرف خود امضا کردم نه سدیر جپاروف”

تاجر با قرارداد لابی 1 میلیون دلاری: “من از طرف خود امضا کردم نه سدیر جپاروف”

Tainynews عبدی منپ کارچاگایف ، نماینده رنسانس شرکت ارضی و صنعتی ، در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز در بیشکک گفت: – قرارداد با شرکت لابی Dickens & Madson در تاریخ 2 سپتامبر قبل از آزادی سدیر جپاروف از زندان امضا شد.

Author: admin