قرقیزستان توانایی خرید داروخانه های دولتی را ندارد – وزیر بهداشت

قرقیزستان توانایی خرید داروخانه های دولتی را ندارد – وزیر بهداشت

Tainynews وزیر بهداشت ، الیمكادیر بیشنالیف ، در 5 نوامبر در جلسه پارلمان قرقیزستان در پاسخ به این س askedال كه چه وقت داروخانه های اجتماعی در قرقیزستان ظاهر می شوند ، گفت: افتتاح داروخانه های دولتی مستلزم ایجاد تغییراتی در قانون موثر است.

Author: admin