قرقیزستان 556 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده که در مجموع 62 304 مورد است

قرقیزستان 556 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده که در مجموع 62 304 مورد است

Tainynews – قرقیزستان ثبت نام کرد 556 موارد جدید ویروس کرونا تا صبح 7 نوامبر ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد شامل می شود 160 در بیشکک ، 95 در منطقه چوی ، 91 در منطقه جلال آباد ، 54 در منطقه اوش ، 50 در منطقه باتکن ، 42 در اوش ، 40 در منطقه ایسیک کول ، 17 در منطقه تالاس ، 7 در منطقه نارین.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به این سو رسیده است 62،304.

Author: admin