2 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در منطقه اوش گزارش شده است

2 مورد مرگ در اثر عفونت ویروس کرونا در منطقه اوش گزارش شده است

Tainynews – طی 24 ساعت گذشته دو مورد کشنده از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است.

این مرگ ها در منطقه اوش ثبت شده است.

تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 1172 نفر رسید.

Author: admin