5 کارگر پزشکی دیگر Covid-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

5 کارگر پزشکی دیگر Covid-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

Tainynews – پنج بیمار پزشکی در 24 ساعت گذشته از نظر آزمایش COVID-19 مثبت بودند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این کارگران پزشکی شامل 3 نفر در منطقه ایسیک کول ، 1 نفر در منطقه باتکن ، 1 نفر در منطقه اوش بودند.

7 کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند. 5 کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای خود خارج شدند.

در مجموع 3،640 کارگر پزشکی با COVID-19 مبتلا شدند. 3410 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin