1،101 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی و بحرانی در قرقیزستان

1،101 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی و بحرانی در قرقیزستان

Tainynews – تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد که 3445 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند.

1110 بیمار در شرایط جدی و بحرانی هستند.

51 بیمار (1.4٪) در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

2298 بیمار (5/66 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

969 بیمار (28.1٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

132 بیمار (3.8٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

3،645 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin