551 مورد بهبودی از Covid-19 به مدت یک روز در قرقیزستان گزارش شده است

551 مورد بهبودی از Covid-19 به مدت یک روز در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 551 بیمار در طی 24 ساعت گذشته از بیماری COVID-19 و ذات الریه بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 143 مورد در بیشکک ، 95 مورد در منطقه اوش ، 83 مورد در منطقه جلال آباد ، 75 مورد در منطقه چوی ، 72 مورد در منطقه باتکن ، 20 مورد در اوش ، 42 مورد در منطقه ایسیک کول ، 12 مورد در منطقه نارین ، 9 مورد در منطقه تالاس بود.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 53406 مورد رسیده است.

Author: admin