توقف چک تجاری تا سال 2022 توسط دولت قرقیزستان در نظر گرفته شده است

توقف چک تجاری تا سال 2022 توسط دولت قرقیزستان در نظر گرفته شده است

Tainynews – وزارت پیشنهاد اعلام مهلت قانونی موقت در بازرسی از مشاغل توسط نهادهای اجرای قانون را دارد. سند مربوطه برای بحث عمومی ارائه شد.

وزارت پیشنهاد می کند تا 1 ژانویه 2022 با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای کارآفرینان ، پشتیبانی از مشاغل و محافظت از آنها در برابر دخالت های بی اساس و غیر ضروری آژانس های اجرای قانون در فعالیت های خود ، مهلت قانونی برای کنترل بازرگانی توسط سازمان های اجرای قانون را اعلام کند. ارتباط با بیماری همه گیر COVID-19.

ممنوعیت چک در صورت بررسی در ارتباط با پروب های جنایی راه اندازی شده ، شکایات ثبت شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، چک توسط مقامات گمرکی برای کالاهای تحت کنترل گمرکی اعمال نخواهد شد.

Author: admin