قرقیزستان و ژاپن در مورد همکاری در زمینه کاهش خطر بلایا گفتگو کردند

قرقیزستان و ژاپن در مورد همکاری در زمینه کاهش خطر بلایا گفتگو کردند

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گزارش داد – بوئبک آجیکه یف ، وزیر امور اضطراری قرقیزستان با شیگکی مائدا ، سفیر ژاپن در قرقیزستان ملاقات کرد.

همکاری دو جانبه در پیشگیری و تصفیه پیامدهای بلایای طبیعی در کانون بحث ها بود.

وزیر شرایط اضطراری با ابراز قدردانی از سفیر ژاپن برای حمایت از برنامه ها و پروژه های مختلف ، به تجربه ژاپن در پیشگیری و تصفیه پیامدهای شرایط اضطراری اشاره کرد.

سفیر شیگکی مائده به نوبه خود برای وزیر اورژانس آرزوی کار پربار دارد.

طرفین توافق کردند که همکاری را در زمینه کاهش خطر بلایا تقویت کنند.

Author: admin