5 مرگ ناشی از COVID-19 که در قرقیزستان ثبت شده است

5 مرگ ناشی از COVID-19 که در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – طی 24 ساعت گذشته پنج مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است.

این مرگ ها شامل 1 مورد در منطقه تالاس ، 3 مورد در بیشکک ، 1 مورد در منطقه اوش بود.

تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس سال گذشته 1.177 نفر بوده است.

Author: admin