546 مورد بهبودی از عفونت ویروس کرونا در یک روز در قرقیزستان گزارش شده است

546 مورد بهبودی از عفونت ویروس کرونا در یک روز در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 546 بیمار طی 24 ساعت گذشته از عفونت ویروس کرونا رهایی یافتند.

این بازیابی ها شامل 117 مورد در بیشکک ، 113 مورد در منطقه جلال آباد ، 96 مورد در منطقه باتکن ، 86 در منطقه اوش ، 71 مورد در منطقه چوی ، 24 مورد در اوش ، 20 مورد در منطقه ایسیک کول ، 13 مورد در منطقه تالاس ، 6 مورد در منطقه نارین بوده است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 53952 مورد رسیده است.

Author: admin