سازمان امنیت و همکاری اروپا تجهیزات محافظ شخصی را به اداره پلیس تاشکند تحویل می دهد

سازمان امنیت و همکاری اروپا تجهیزات محافظ شخصی را به اداره پلیس تاشکند تحویل می دهد

Tainynews – دبیر پلیس تاشکند گفت: “جان مک گرگور” ، هماهنگ کننده پروژه OSBE در ازبکستان ، امروز کمک های بشردوستانه را برای پشتیبانی از تلاش های دولت ازبکستان برای مهار COVID-19 به اداره پلیس شهر تاشکند تحویل داد.

این کمک ها شامل ماسک های پزشکی ، عینک ، دستکش ، ضد عفونی کننده بود.

مأموران پلیس در خط مقدم مبارزه با همه گیر ویروس محافظت شده از امنیت عمومی قرار دارند. جان مک گرگور گفت: با تهیه تجهیزات محافظت شخصی برای افسران پلیس ، از جمعیت محافظت می شود و از گسترش بیشتر آن جلوگیری می کند.

Author: admin

پاسخی بگذارید