قرقیزستان 515 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش داد که در کل 62819 مورد است

قرقیزستان 515 مورد ویروس کرونا جدید ، در کل 62 819 مورد گزارش کرده است

Tainynews – قرقیزستان ثبت نام کرد 515 موارد جدید ویروس کرونا تا صبح 8 نوامبر ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد شامل می شود 133 در منطقه جلال آباد ، 107 در بیشکک ، 60 در منطقه چوی ، 54 در منطقه باتکن ، 52 در منطقه اوش ، 45 در منطقه ایسیک کول ، 43 در اوش ، 20 در منطقه تالاس ، 1 در منطقه نارین.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به این سو رسیده است 62819.

Author: admin