571 مورد جدید ویروس کرونا در قرقیزستان در تاریخ 9 نوامبر تأیید شد

571 مورد جدید ویروس کرونا در قرقیزستان در تاریخ 9 نوامبر تأیید شد

Tainynews – تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ به COVID-19 گفت: 571 مورد جدید ویروس کرونا در قرقیزستان صبح 9 نوامبر تأیید شد.

بیشکک 154 مورد جدید را گزارش کرد. منطقه اوش – 86 ؛ منطقه چوی – 78؛ منطقه جلال آباد – 77؛ منطقه باتکن – 56 ؛ اوش – 52 ؛ منطقه ایسیک کول – 47 ؛ منطقه تالاس – 20؛ منطقه نارین – 1.

شمار قرقیزستان از زمان شیوع به 63،390 مورد رسیده است.

Author: admin