جپاروف از آبشار نیروگاه های برق فوقانی نارین بازدید کرد

جپاروف از آبشار نیروگاه های برق ناریون-نارین بازدید کرد

Tainynews – مطبوعات دولت گفت: سادیر جپاروف ، سرپرست نخست وزیر ، به عنوان بخشی از سفر کاری خود به منطقه نارین ، در تاریخ 9 نوامبر از آبشار فوق نیروگاه های برق آبی نارین بازدید کرد.

Author: admin