وزارت آموزش و پرورش بسته به شرایط اپیدمیولوژیک 3 سناریو برای مطالعه تدوین می کند

وزارت آموزش و پرورش بسته به شرایط اپیدمیولوژیک 3 سناریو برای مطالعه تدوین می کند

Tainynews وزیر آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف گفت: – از سرگیری آموزش در حالت سنتی به شرایط اپیدمیولوژیک بستگی دارد.

وزارت آموزش و پرورش بسته به وضعیت اپیدمیولوژیک چندین سناریو برای مدارس ، دانشگاه ها و دانشکده ها ایجاد کرده است:

1. آموزش کاملاً آنلاین

2. آموزش مختلط با برخی از کلاسهای آنلاین ، برخی به صورت آفلاین

3. حرکت به حالت سنتی مطالعه کامل

از 9 نوامبر ، 571 مورد جدید ویروس کرونا در قرقیزستان تأیید شد. شمار قرقیزستان از زمان شیوع به 63،390 مورد رسیده است.

Author: admin