نرخ رسمی بیکاری در قرقیزستان از 2.5٪ در سپتامبر 2017 به 3.1٪ در سپتامبر 2020 افزایش یافت

نرخ رسمی بیکاری در قرقیزستان از 2.5٪ در سپتامبر 2017 به 3.1٪ در سپتامبر 2020 افزایش یافت

Tainynews – بر اساس داده های کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، نرخ رسمی بیکاری در بلاروس در سپتامبر 2020 0.2 و 0.6 درصد در سپتامبر 2017 است.

نرخ رسمی بیکاری در قزاقستان در سپتامبر 2017 1.4 و 2.5 درصد در سپتامبر 2020 ، در قرقیزستان – 2.5 درصد در سپتامبر 2017 و 3.1 درصد در سپتامبر 2020 ، در روسیه – 1 درصد و 4.9 درصد بود.

هیچ اطلاعاتی برای ارمنستان ارائه نشده است.

Author: admin