2 شرکت از قرقیزستان در نمایشگاه بین المللی واردات چین شرکت کردند

2 شرکت از قرقیزستان در نمایشگاه بین المللی واردات چین شرکت کردند

Tainynews – آژانس توسعه و حمایت از سرمایه گذاری ها گزارش داد ، دو شرکت از قرقیزستان در نمایشگاه بین المللی China International Import Expo شرکت کردند.

امسال قرقیزستان توسط دو شرکت عبدیش-آتا و گروه دیدار – با ارائه عسل ، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی ارائه شد.

نمایشگاه بین المللی واردات چین (CIIE) نمایشگاهی با موضوع واردات است.

در مراسم افتتاحیه رئیس جمهور چین شی جین پینگ حضور داشت ، وی گفت كه CIIE نشان دهنده تمایل چین برای تقسیم فرصتهای بازار خود با جهان و مشاركت در بهبود اقتصاد جهانی است.

Author: admin