131 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید هستند

131 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید هستند

Tainynews – 3،457 بیمار تحت درمان با ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای پاسخ COVID-19 گزارش شده در 9 نوامبر …

Author: admin