وزیر امور خارجه کازاکباف در سفر کاری به ترکیه

وزیر امور خارجه کازاکباف در سفر کاری به ترکیه

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکباف از 9 نوامبر سفر کاری خود را به ترکیه آغاز کرد.

این برنامه با بازدید از آرامگاه آنیتکابیر ، آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک ، بنیانگذار و اولین رئیس جمهور جمهوری ترکیه آغاز شد.

وزیر امور خارجه کازاکباف تاج گل را بر سر مزار آتاتورک گذاشت و به یاد کمال آتاتورک یک دقیقه سکوت کرد.

وزیر خارجه کازاکبائف پس از تقدیم مراسم تقدیر از تاج گل ، در کتاب میهمانان ثبت نام کرد.

وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف گفت نخست وزیر مصطفی کمال آتاتورک رئیس جمهور ترکیه سرنوشت کشور خود را کاملا تغییر داد. جمهوری ترکیه به دلیل خرد و رشادت او نجات یافت و مسیر شکوهمند سعادت خود را آغاز کرد. کازاکبائف ، وزیر امور خارجه گفت ، ایده های مصطفی کمال آتاتورک توسعه موفقیت آمیز ترکیه و رفاه مردم ترکیه را تاکنون تسهیل می کند.

Author: admin