416 روزانه در قرقیزستان از COVID-19 بهبود می یابند

416 روزانه در قرقیزستان از COVID-19 بهبود می یابند

Tainynews – 416 بیمار در طی 24 ساعت گذشته از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه بهبود یافته اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این بازیابی ها شامل 91 مورد در جلال آباد ، 75 در بیشکک ، 69 در منطقه باتکن ، 56 در منطقه اوش ، 53 در منطقه چوی ، 26 در اوش ، 23 در منطقه تالاس ، 18 در منطقه ایسیک کول ، 5 در منطقه نارین بوده است.

از ماه مارس در مجموع 54،774 از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند.

Author: admin