مغولستان 6 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده که در مجموع 374 مورد است

مغولستان 6 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده که در مجموع 374 مورد است

Tainynews – مغولستان 6 مورد ویروس کرونا را تایید کرد. تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 374 مورد رسیده است.

504 مورد آزمایش عفونت ویروس کرونا در روز گذشته انجام شد و 6 نتیجه مثبت داشت.

54 بیمار تحت نظر پزشکی در مرکز ملی بیماری های واگیر باقی مانده اند.

Author: admin