جپاروف کشورهای SCO را برای کمک متقابل در پاسخ Covid-19 ستود

جپاروف کشورهای SCO را برای کمک متقابل در پاسخ Covid-19 ستود

Tainynews – سدیر جپاروف ، سرپرست موقت رئیس جمهور و نخست وزیر در جریان اجلاس مجازی سازمان همکاری شانگهای در 10 نوامبر ، گفت که همه گیری های COVID-19 اثربخشی سازمان همکاری شانگهای را ثابت کردند.

وی گفت ، کشورهای SCO همبستگی و پشتیبانی متقابل را در پاسخ به COVID-19 نشان دادند.

جپاروف گفت: “ما باید به تبادل تجربه اپیدمیولوژیک و سازمانی ادامه دهیم. ما باید از مکانیسم های SCO در مراقبت های بهداشتی ، بهزیستی بهداشتی و اپیدمیولوژیک حمایت کنیم.”

سدیر جپاروف از طریق ارائه کمک های بشردوستانه ، فنی و پزشکی به بسیاری از کشورهای جهان سهم قابل توجهی از چین در مبارزه با ویروس کرونا را ذکر کرد.

“سدیر جپاروف گفت

Author: admin