نزدیک به 900 بنگلادشی برای کار به ازبکستان می رسند – گزارش

نزدیک به 900 بنگلادشی برای کار وارد ازبکستان می شوند – گزارش

تصویر نماینده

Tainynews – دیلی استار گزارش داد: برای اولین بار 239 بنگلادشی دیروز برای کار به ازبکستان پرواز کردند.

AHM توحید الاحسان مدیر HSIA ، AHM توحید الاحسان مدیر HSIA ، به دیلی استار گفت ، این گروه در یک پرواز ویژه ازبکستان ایر ساعت 10:30 صبح از فرودگاه بین المللی حضرت شاهجلال (HSIA) حرکت کردند.

جهانگیر علم ، سفیر بنگلادش در ازبکستان گفت ، در مجموع 888 کارگر ماهر قرار است با سه پرواز ویژه از طریق چهار آژانس جذب به کشور آسیای میانه پرواز کنند.

این کارگران قرار است در یک شرکت مهندسی در کارشی ، حدود 450 کیلومتری تاشکند ، پایتخت ازبکستان کار کنند.

علاوه بر این ، دولت همچنین به دنبال صادرات نیروی انسانی به کشورهای آسیای میانه است.

Author: admin