قطر کمک های پزشکی را به مغولستان تحویل می دهد

قطر کمک های پزشکی را به مغولستان تحویل می دهد

Tainynews – گلف تایمز گزارش داد ، سفارت قطر در چین از كمك خیریه قطر به مغولستان كمك كرده است تا در تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس كرونا ، كمك كند.

کمک ها توسط جاسم عبدالخالق الغامدی ، دبیر سوم سفارت ، به رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی مسئول کمک های مالی و وام های خارجی در سفارت مغولستان در چین تحویل داده شد.

Author: admin