اولان باتور قفل کامل را به مدت 3 روز اعمال می کند

اولان باتور قفل کامل را به مدت 3 روز اعمال می کند

Tainynews – کمیسیون اضطراری دولت مغولستان جلسه ای فوری برگزار کرد و تصمیم گرفت از 11 نوامبر به مدت 3 روز در اولانباتور قرنطینه کند.

در این بازه زمانی ، مقامات افرادی را که با دو فرد مثبت آزمایش ویروس کرونا (تماس با راننده کامیون و همسرش) تماس مستقیم داشته اند ، ردیابی می کنند.

مونتسام گزارش می دهد ، تمام سطوح م institutionsسسات آموزشی از جمله کودکستان ها ، مدارس ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی موقتاً بسته شده و حرکت در جاده ها و راه آهن های اتومبیل در داخل و خارج از شهر اولان باتور برای 3 روز محدود می شود.

امکانات عمومی از جمله تئاتر ، موزه ، سینما بسته خواهد شد. مقررات ویژه ای نیز برای حمل و نقل عمومی در شهر اجرا خواهد شد.

Author: admin