قرقیزستان و ترکیه در مورد همکاری گفتگو می کنند – خبرگزاری AKIpress

قرقیزستان و ترکیه در مورد همکاری گفتگو می کنند

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت: به دعوت وزیر امور خارجه ترکیه مولوت چاووش اوغلو وزیر امور خارجه قرقیزستان روسلان کازاکبایف در یک سفر کاری از 9 تا 11 نوامبر در ترکیه است.

Author: admin