جپاروف جانشین فرماندار منطقه نارین شد

جپاروف جانشین فرماندار منطقه نارین شد

Tainynews – آلتینبک سنیربایف به عنوان فرماندار منطقه نارین منصوب شد. دستور مربوطه توسط سدیر جپاروف سرپرست موقت رئیس جمهور و نخست وزیر امضا شد.

قبل از این انتصاب آلتینبک سنیربایف فرماندار شهرداری روستایی اورتوک ، منطقه نارین بود.

سنیربایف جایگزین Kurmanbek Kudaibergenov شد که در آگوست 2020 برای این پست منصوب شد.

Author: admin