رئیس خدمات مالیاتی دولت قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا می شود

رئیس خدمات مالیاتی دولت قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا می شود

Tainynews – رئیس خدمات مالیاتی دولت ، كابیل عبدالیف به ویروس کرونا مبتلا شد.

به همین دلیل او از جلسه امروز کمیته سیاست های اقتصادی و مالی پارلمان قرقیزستان صرف نظر کرد.

آزمایش انجام شده برای عفونت ویروس کرونا در هفته گذشته مثبت بود. رئیس خدمات مالیاتی در خانه با خود انزوا رفتار می شود.

معاون وی Asylkulov در جلسه کمیته پارلمان شرکت کرد.

Author: admin