بنیاد Maarif ترکیه مدارس خود را در قرقیزستان افتتاح می کند

بنیاد Maarif ترکیه مدارس خود را در قرقیزستان افتتاح می کند

Tainynews مولوت چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با روسلان کازاکبائف وزیر خارجه قرقیزستان گفت: توافق نامه بنیاد Maarif امروز امضا شد.

وی گفت ، بنیاد Maarif براساس این توافق نامه مدارس را در قرقیزستان افتتاح خواهد کرد.

“ما در جلسه ای که ممکن است مدارس افتتاح شود ، بحث کردیم. همراه با دانشگاه ماناس قرقیزستان-ترکیه ، بنیاد Maarif قصد دارد مدارس را در قرقیزستان افتتاح کند و از این طریق برای کمک به توسعه بخش آموزش قرقیزستان کمک کند. من با امضای توافق نامه و ابراز موافقت ، “وزیر امور خارجه مولوت چاووش اوغلو گفت.

Author: admin