217 سازمان رسانه ای معتبر برای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری قرقیزستان

217 سازمان رسانه ای معتبر برای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری قرقیزستان

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز تصمیم گرفت 217 سازمان رسانه ای را برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعتباربخشی کند.

56 شرکت تلویزیونی ، 28 ایستگاه رادیویی ، 61 روزنامه و مجله ، 72 رسانه آنلاین معتبر شناخته شدند.

قرار بود انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در تاریخ 10 ژانویه 2021 برگزار شود.

Author: admin