هیئت قرقیزستان فردا برای حل مسئله وام 100 میلیون دلاری به روسیه می رود

هیئت قرقیزستان برای حل مسئله وام 100 میلیون دلاری فردا به روسیه می رود

Tainynews – کیالبک موکاشف ، وزیر دارایی ، در مورد تصمیم برای دریافت وام 100 میلیون دلاری از صندوق ثبات و توسعه اوراسیا در 11 نوامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک گفت …

Author: admin