مجوز رسانه ای به هیچ وجه نباید رد شود – نماینده مجلس

مجوز رسانه ای به هیچ وجه نباید رد شود – نماینده مجلس

Tainynews – نماینده مجلس ناتالیا نیکیتکو (آتا مکن) به دلیل اقدامات ضد بحرانی دولت قرقیزستان را سرزنش کرد.

وی گفت: “من از انتصاب دولت به برنامه ضد بحران بسیار ناامید شده ام. همه اطلاعات را از رسانه های جمعی به دست می آوریم. ما درباره برنامه بازگشایی بنگاه ها از 1 تا 11 مه از رسانه ها آموختیم. نماینده مجلس نیکیتنکو گفت: “این طرح باید توسط مجلس تصویب شود.”

این نماینده مجلس نحوه انتخاب بنگاه ها و شرکت ها برای بازگشایی را به چالش کشید.

این نماینده مجلس گفت: “به چه دلیلی سازمان های رسانه ای مجاز به بازگشایی مجدد نه از اول ماه مه ، بلکه از 12 ماه مه هستند؟ اعتبار این رسانه به هیچ وجه نباید از همان روزهای اول رد شود.”

Author: admin