دولت سود کمتری از 100000 وام را که توسط افراد آسیب پذیر وام گرفته شده پرداخت خواهد کرد

دولت سود کمتری از 100000 وام را که توسط افراد آسیب پذیر وام گرفته شده پرداخت خواهد کرد

Tainynews – سدیر جپاروف ، نخست وزیر ، رئیس جمهور ، در 12 نوامبر گفت: “افراد زیادی هستند که تا 100000 مادر وام دریافت می کنند. این افراد آسیب پذیر هستند.”

دولت سود وام های کمتر از 100000 دلار پرداخت خواهد کرد.

“این بودجه بودجه نیست. ما منابع مالی دیگری بالغ بر 1.2 میلیارد دلار پیدا کردیم. ما این منابع را تا پایان سال فاش خواهیم کرد. بسیاری از مردم به دلیل بیماری همه گیر بیکار مانده و شرکت ها تعطیل شده اند. بنابراین ، چنین تصمیمی جپاروف گفت.

پیش از این ، کیالبک موکاشف ، وزیر دارایی گفته بود که وزارت دارایی برای کل وام های 1.2 میلیارد تومانی از بودجه ، سود وام ها را پرداخت خواهد کرد.

Author: admin