فقط 8٪ از نتایج مثبت آزمایشات سریع توسط آزمایشات PCR تأیید شده است: وزارت بهداشت

فقط 8٪ از نتایج مثبت آزمایشات سریع توسط آزمایشات PCR تأیید شده است: وزارت بهداشت

Tainynews – آزمایش های سریع به عنوان غربالگری در قرقیزستان مورد استفاده قرار می گیرد ، گفت: وزیر بهداشت ، صابیرجان عبدیکریموف در جلسه پارلمان در تاریخ 30 آوریل …

Author: admin