زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر در منطقه جلال آباد ثبت شده است

زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر در منطقه جلال آباد ثبت شده است

Tainynews موسسه لرزه نگاری گفت: زمین لرزه به بزرگی 5 ریشتر در منطقه جلال آباد 12 نوامبر ساعت 14:25 ثبت شد.

این شوک ها در روستاهای منطقه سوزاک به بزرگی 4.5 ، در شهر جلال آباد به بزرگی 3 ، در شهر اوزگن منطقه اوش به بزرگی 3.5 احساس شد.

خساراتی در اثر زلزله گزارش نشده است.

Author: admin