قرقیزستان درباره امکان سفر دانشجویان خود به روسیه بحث و گفتگو می کند

قرقیزستان درباره امکان سفر دانشجویان خود به روسیه بحث و گفتگو می کند

Tainynews سدیر جپاروف ، سرپرست موقت رئیس جمهور و نخست وزیر ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: – عزیمت دانشجویان از قرقیزستان به روسیه امروز با طرف روسی در میان خواهد بود

Author: admin