2.5 میلیارد مادر برای افزایش حقوق کارگران پزشکی لازم است – جپاروف

2.5 میلیارد مادر برای افزایش حقوق کارگران پزشکی لازم است – جپاروف

Tainynews – سدیر جپاروف ، سرپرست رئیس جمهور و نخست وزیر ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: – آماده سازی برای موج ویروس دوم کرونا در حال انجام است ، به اندازه کافی تخت برای بیماران ویروسی کرونا در بیمارستان ها وجود دارد ، مشکلات تأمین گرمایش حل شد.

Author: admin