به گفته نمایندگان کشورهای همسایه – جاپاروف ، حل مسائل مرزی که توسط قرقیزستان طولانی شده است

به گفته نمایندگان کشورهای همسایه – جاپاروف ، حل مسائل مرزی که توسط قرقیزستان طولانی شده است

Tainynews – به گفته نمایندگان کشورهای همسایه ، حل مسائل مرزی توسط قرقیزستان طولانی مدت است ، توسط مقامات قرقیزستان ، سدیر جپاروف سرپرست موقت رئیس جمهور و نخست وزیر نخست وزیر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت …

Author: admin