وزیر امور خارجه قرقیزستان با آیدین میستان اوغلو ، رئیس مشترک شورای تجارت قرقیزستان و ترکیه دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه قرقیزستان با آیدین میستان اوغلو ، رئیس مشترک شورای تجارت قرقیزستان و ترکیه دیدار و گفتگو کرد

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکبایف ، وزیر امور خارجه قرقیزستان در 11 نوامبر جلسه ای با مشترک روسای شورای تجارت قرقیزستان و ترکیه با آیدین میستان اوغلو و تمیرلان سرلیک بیک اولو برگزار کرد …

Author: admin