جغاروف

جغاروف

Tainynews – سدیر جپاروف ، سرپرست سرپرست و نخست وزیر ، در 12 نوامبر با دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) استانیسلاو زاسون مکالمه تلفنی داشت ، گزارش خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور …

Author: admin